Geschiedenis

In 1921 werden de Socialistische Vrouwen opgericht. De Belgische Werkliedenpartij besliste in 1922 de vrouwenbeweging een solidere basis te geven door ze te organiseren binnen de mutualiteit onder de naam Socialische Voortuitziende Vrouwen. In 1932 nam de Willebroekse afdeling deze naam over.

Op 16 november 2003 vierde SVV haar wedergeboorte. Voortaan gaat de vereniging door het leven als VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging. “VIVA richt zich tot alle vrouwen, maar verliest ook het gezin niet uit het oog.”

Waarom een nieuwe naam?
De keuze voor een nieuwe naam viel niet zomaar uit de lucht. Een vrouwelijke, levendige en vitale naam, zodat we ons blijven realiseren dat we er zijn voor de vrouw en dat we haar koesteren in haar hele zijn. VIVA wil vrouwen stimuleren zodat ze zich zelfverzekerd, dynamisch, ondeugend en sociaal geëngageerd kunnen bewegen in de maatschappij.

Wat waren de belangrijkste aandachtspunten?
We mogen gerust zeggen dat VIVA een herboren SVV is. Momenteel is de verjonging van onze organisatie een belangrijk aandachtspunt.

Hoe hoop je deze jonge vrouw dan te bereiken?
De dubbele dagtaak en de schaarse vrije tijd van de werkende vrouw zorgen ervoor dat zij zich beperkt kan engageren. We hebben onze werking opgebouwd rond een aantal inhoudelijke pijlers, zodat de vrouw kan kiezen volgens haar eigen interesses. Jonge vrouwen en hun gezin hebben er alle belang bij dat we vrouwelijke thema’s verruimen tot gezinsthema’s, zodat we de partner erbij betrekken.

Vrijwilligers zijn cruciaal voor de werking van SVV.
Bij het werven van nieuwe vrijwilligers moeten we echter ook rekening houden met de gevolgen van de dubbele dagtaak. Jonge vrouwen hebben niet altijd tijd voor een vast engagement. We willen ook onze huidige bestuursleden niet uit het oog verliezen.

Vizine
VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging krijgt ook een nieuw, thematisch magazine, dat Vizine heet. Dit eigentijdse en vlotte tijdschrift informeert je vier keer per jaar in klare en heldere taal over actuele thema’s in een originele verpakking. In elk nummer delen we geschenken uit, zoals leuke uitstapjes, boeken, cd’s, …